2016-01-11

З 1 січня 2016 року розпочалася кампанія декларування доходів.

Територіальні органи Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області запрошують громадян задекларувати отримані протягом звітного року доходи. Одночасно повідомляємо, що громадяни та підприємці загальної системи оподаткування будуть надавати декларацію за підсумками 2015 року за новою формою. Нова форма декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015року №859.

Терміни надання річної податкової декларації

Громадяни надають декларацію за звітний податковий рік до 1 травня наступного за звітним року. В такий же термін надають річну декларацію особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність – це приватні нотаріуси, адвокати, арбітражні керуючі.

Фізичні особи – підприємці, які здійснювали у звітному році підприємницьку діяльність за «загальною» системою оподаткування надають податкову декларацію за звітний рік не пізніше 9 лютого наступного року.

Громадяни, які бажають скористатися правом на нарахування податкової знижки надають річну податкову декларацію включно по 31 грудня наступного за звітним року.

До форми річної податкової декларації внесені показники щодо нарахування та сплати військового збору

Нова декларація, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015року №859, об’єднує звітність з податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Слід зазначити, що фізичні особи, які отримували у 2015 році доходи не від податкових агентів та іноземні доходи, повинні визначити податкові зобов’язання з податку на доходи та з військового збору. Саме цим обумовлено внесення змін до річної податкової декларації. Тобто до її форми внесені показники щодо нарахування та сплати військового збору.

Також для зручності заповнення декларації, кількість додатків зменшено із семи до чотирьох. Зокрема у декларації передбачені такі додатки
- Розрахунок податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів;
- Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами;
- Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з іноземних доходів;
- Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою.

Фізична особа - платник податку подає декларацію за звітний податковий період до контролюючого органу за своєю податковою адресою

Декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір платника податку:
- особисто платником податку або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової звітності в електронній формі, - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

Річна податкова декларація надається громадянами у разі отримання ними протягом минулого року доходів не від податкових агентів та доходів, з яких не утримувався податок

Податкова декларація про майновий стан і доходи в обов’язковому порядку надається громадянами у разі отримання ними протягом минулого року доходів не від податкових агентів та доходів з яких не утримувався податок, зокрема, це:
- іноземні доходи;
- доходи у вигляді спадщини та подарунків;
- доходи від продажу або надання в оренду рухомого та нерухомого майна (будинків, квартир, автомобілів, тощо);
- доходи від продажу цінних паперів та корпоративних прав;
- інші доходи, які не були оподатковані протягом року за місцем виплати доходу.

Якщо такі доходи, були отримані у звітному році, громадяни зобов’язані їх задекларувати, та сплатити податок на доходи і військовий збір. Також обов’язок з подання декларації виникає у громадян, які у минулому році отримували заробітну плату та доходи за цивільно – правовими договорами від двох або більше податкових агентів і при цьому загальна річна сума таких доходів перевищила сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. За 2015 рік ця сума становить 146160 гривень за рік.

Сума податку на доходи та військового збору з доходів, зазначених у декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня наступного за звітним року

У податковій декларації про майновий стан і доходи громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік, суму сплаченого протягом року податку, та визначають податкове зобов'язання з податку на доходи та військового збору. Військовий збір розраховується фізичними особами самостійно за ставкою 1,5 відсотки об’єкта оподаткування. Сума податку на доходи та військового збору, зазначена у податковій декларації за минулий 2015 рік, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня наступного року. В такий же термін сплачують податок на доходи та військовий збір приватні нотаріуси, адвокати, арбітражні керуючі та інші особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Підприємці загальної системи оподаткування за підсумками звітного року самостійно розраховують та сплачують військовий збір в розмірі 1,5 відсотки об’єкта оподаткування

Фізичні особи - підприємці загальної системи оподаткування сплачують суму податкового зобов'язання, зазначену у річній декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації. Тобто податкове зобов’язання з податку на доходи та військового збору за підсумками 2015 року сплачується підприємцями загальної системи оподаткування не пізніше 19 лютого 2016 року. Нагадаємо, підприємці за результатами звітного податкового року самостійно розраховують військовий збір в розмірі 1,5 відсотки об’єкта оподаткування.

Разом з декларацією платники податку на прибуток мають подавати фінансову звітність

Платники податку на прибуток подають разом з податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств). Платники податку на прибуток - малі підприємства подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність. Отже платники податку на прибуток (крім малих підприємств) подають разом з відповідною податковою декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали квартальну фінансову звітність, яка включає:
- баланс;
- звіт про фінансові результати. Разом з податковою декларацією за рік платники подають річну фінансову звітність, яка включає:
- баланс,
- звіт про фінансові результати,
- звіт про рух грошових коштів,
- звіт про власний капітал;
- примітки до звітів.

Платники податку на прибуток — малі підприємства подають разом із річною податковою декларацією скорочену за показниками фінансову звітність у складі:
- балансу;
- звіту про фінансові результати. Зазначена норма передбачена п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу та ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV. Джерело: Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області